Een databank vol vrouwelijk genot

Het vrouwelijk orgasme: pas sinds de vorige eeuw wordt er serieus onderzoek gedaan naar de nut en noodzaak, de verschijningsvormen en de beleving ervan. Eeuwenlang werd zelfs het bestaan van een daadwerkelijk orgasme door de geleerden betwijfeld. En zelfs nu zijn er...

Uren, heeeel veeeel uren!

Een heleboel uren zitten erin, in het schrijven van verhalen, een novelle of een roman. Aangezien ruim 90% van de schrijvers in de Lage Landen niet kan leven van schrijven alleen, vindt dat schrijven voornamelijk plaats in de avonduren, weekenden en vakanties. Uren...

Emanuel Claessens in Extaze

Emanuel: Vorig jaar schreef ik als opdracht voor een schrijfcursus een synopsis voor een denkbeeldige film. Een synopsis is een korte aanduiding van scenes en locaties zonder al te veel detail of dialoog. Ik verzon het in de bus op weg naar huis, of nog preciezer...