Gastblog door Marie Rebelle
Bij onze bijeenkomsten Prikkelzinnen nodigen wij de deelnemers uit een erotisch verhaal te schrijven op een gegeven thema. En nodigen wij iedereen uit feedback te geven op de ingezonden verhalen, waarbij ze ook mogen beoordelen of een deelnemer zich wel of niet aan de opdracht heeft gehouden. Met deze gastblog geven we handige tips voor het geven en ontvangen van feedback. Feedback is namelijk iets anders dan kritiek.

 

 

Waarom feedback?

Wat is er zo belangrijk aan het geven van feedback? Waarom willen de deelnemers dat? Waarom zouden ze zich ‘blootstellen’ aan ‘kritiek’?
Door middel van feedback krijgen de schrijvers de gelegenheid om kritisch naar hun eigen verhalen te kijken. Misschien staan er tegenstrijdigheden in die de schrijver zelf heeft gemist, maar die storend zijn voor de lezer. Het kan zijn dat de schrijver het een erotisch verhaal vindt, maar dat het bij de lezers helemaal niet overkomt als erotisch. Feedback kan ook gaan over de grammatica en interpunctie. Misschien is het een valkuil van de schrijver om te lange zinnen te gebruiken of vergeet hij om aanhalingstekens bij gesproken tekst te gebruiken. Misschien maakt de schrijver gebruik van metaforen die afbreuk doen aan het verhaal. Misschien was het verhaal sterker als het een andere eind had. Kortom, de feedback die door lezers gegeven wordt, kan zeer waardevol zijn voor schrijvers om hun verhalen nog beter te maken.

Bestaan er regels voor feedback?

Er bestaan richtlijnen voor de gever van feedback, maar ook voor de ontvanger. Allereerst is het voor de gever en de ontvanger belangrijk om het doel voor ogen te houden: hoe maak je een erotisch verhaal nog beter? Als schrijver stel je je kwetsbaar op en kritiek kan hard aankomen. Feedback is geen kritiek,  het zijn onderbouwde suggesties, meningen en ervaringen die lezers hebben bij de teksten, zodat de schrijver deze bewust kan benutten zijn verhaal nog beter te maken.

Richtlijnen voor de gever van feedback

 • Begin altijd met het geven van positieve feedback. Als je gelijk negatief begint, sluit de ontvanger zich meteen af. Beschrijf wat je wel goed vond en ook waarom.
 • Als je positieve feedback hebt gegeven, vertel dan wat er beter kan. Formuleer je negatieve feedback altijd positief, bijvoorbeeld door te beginnen met “Het zou anders overkomen als…” of “Het zou fijner lezen als…”
 • Je feedback moet altijd gaan over het verhaal en niet over de schrijver zelf.
 • Goede feedback is specifiek en niet algemeen, dus gericht op specifieke en duidelijk omschreven zaken. Alleen maar “ik vind dit verhaal niet leuk” is geen feedback. Zeg dan waarom je het niet leuk vindt, wat je aan het verhaal stoort.
 • Goede feedback stelt de schrijver in staat er iets mee te doen.
 • Eindig je feedback op een positieve noot.

Richtlijnen voor de ontvanger van feedback

 • Hou altijd in gedachten dat feedback een manier is om te leren en te groeien.
 • Sta open voor feedback en doe er iets mee. Reageer nooit gelijk op feedback. Denk erover na en beslis dan wat je gaat doen.
 • Probeer de feedback te begrijpen. Als je het niet begrijpt, vraag dan wat de feedback inhoudt.
 • Beoordeel de feedback op relevantie – als het relevant is, doe er dan iets mee.
 • Interpreteer negatieve feedback niet meteen als kritiek en schiet niet gelijk in de verdediging. Rem de emoties als die opkomen.
 • Feedback is niet gericht op je persoon, dus interpreteer het dan ook niet zo.
 • De feedback die je ontvangt op een verhaal is geen maatstaf voor het potentieel van een verhaal. Je kunt er altijd voor kiezen om het te herschrijven en beter te maken.
 • Ook je potentieel als schrijver wordt niet gemeten door de feedback. Negatieve feedback betekent niet dat je een slechte schrijver bent. Door feedback ter harte te nemen en je verhaal te verbeteren of de feedback mee te nemen in een volgend verhaal, verbeter jij jezelf als schrijver.
 • De feedback die je krijgt is de mening van één persoon. Ook al probeert een gever objectief te zijn, wordt feedback gekleurd door een eigen referentiekader.
 • Uiteindelijk is en blijft een verhaal iets dat bij de schrijver hoort. Als je niets met feedback kan, dan hoef je de advies van je feedbackgever ook niet te volgen.
 • Laat je niet ontmoedigen door feedback. Ga door met schrijven!

Tijdens de bijeenkomsten van Prikkelzinnen houden wij respect voor elkaar hoog in het vaandel. Het is ook heel mooi om elkaars schrijfstijlen en oplossingen voor dilemma’s onder de loep te nemen. Zo leer je als deelnemer zelfs iets van de feedback die wordt gegeven op het verhaal van iemand anders!

Origineel gepubliceerd op www.ewanederland.nl op 30 juni 2016

Comments

Reacties