Op een winderige en enigszins zwoele avond, midden in de stad Utrecht, vindt op donderdag 29 juni 2017 de lancering van EroScripta en de boekpresentatie van ‘De Kalahari Roos’ van auteur Emanuel Claessens plaats.

In een warme zaal ontvangt een kleine maar zeer enthousiaste groep bezoekers een evenzo warm onthaal door gastvrouw Liza Daen, zelf auteur en oprichtster van EroScripta. Het publiek is divers: natuurlijk is de auteur van ‘De Kalahari Roos’ Emanuel Claessens aanwezig, maar ook één van Neerlands eerste pornografen en auteur van ‘De Condoomvertellingen’  Willem van Batenburg (Pruimenbloesem). Ook Hans Jacobs, oud-journalist en zelf auteur van prachtige boekjes (Wahalla) en Odile Schmidt, schrijfcoach bij Schrijven Online en zelf auteur die het voorwoord voor ‘De Kalahari Roos’ schreef.  Evenals de erotist die onder het pseudoniem ‘Mahotsukai’ zelf prachtige verhalen maakt en de inleiding van het in mei uitgegeven werk schreef.
Verder Pricilla Van, eigenaresse van  een ‘classy’ erotische winkel in Zwolle en verschillende dichters en schrijvers die zijn aangesloten bij EWA (erotic writers and artists), een vereniging waar zowel Daen als Claessens actief aan deelnemen.

Aan de hand van de nieuw gelanceerde website www.eroscripta.nl maakt Daen de aanwezigen duidelijk waarom EroScripta zo’n goed idee is en dat het veel meer beoogt te zijn dan alleen een uitgeverij van erotische e-boeken. Daen is een vrouw met een missie: waardering en erkenning creëeren voor de goede erotica auteurs die Nederland rijk is en het doorbreken van vooroordelen tegen het genre.

Het boekenlandschap in Nederland is sterk aan verandering onderhevig. De boekenfondsen worden steeds smaller: hoewel de verkoop van de papieren boeken licht is gestegen, is de diversiteit aan publicaties sterk afgenomen. Traditionele uitgevers van papieren boeken en tijdschriften worstelen met de winstgevendheid en vertonen sterk risicomijdend gedrag. Bekende namen worden nog steeds uitgegeven en sommige titels in ‘veilige genres’ lopen uitstekend. Maar de auteurs die schrijven voor een niche-markt komen nauwelijks nog aan bod.  Ook in de boekhandel is welhaast geen sectie ‘erotcia’ en vinden we bijna uitsluitend vertalingen van Amerkikaanse en Engelse massa-lectuur zoals ‘Vijftig Tinten’ en de reeks van Harlequin.

Het lijkt er op dat in Nederland een lichte verpreutsing gaande is. Hoewel ‘Vijftig Tinten Grijs’ uitzonderlijk goed heeft verkocht, valt dit eerder onder lectuur dan onder literatuur.  Daar is niets mis mee. Maar hoogwaardige schrijverij die de lezer veel meer biedt dan vermaak en juist prikkelt, aanzet tot nadenken en grenzen opzoekt en de erotiek benut als middel om levensdilemma’s en emoties te verbeelden, wordt nauwelijks serieus genomen.
EroScripta heeft daarom tot doel de erotica een nieuw platform te geven. Op de website kunnen de e-boeken direct na aankoop worden gedownloaden waar en wanneer je maar wilt, tegen lage kosten.  Daarnaast biedt de website een ontmoetingsplaats voor de erotici en de lezers van erotica. Informatie over erotica, recensies, blogs en de deelnemende auteurs zijn te vinden in een community op de website, die zich de komende maanden zal vullen met nieuwe en bestaande auteurs en uitgaves.

Dat Liza Daen gekozen heeft voor de controversiele auteur Emanuel Claessens als eerste publicatie zet de toon voor de richting die EroScripta op wil. Niet zonder risico: niet iedereen zal Claessens werk omarmen. Gezien zijn publicaties van het afgelopen jaar in onder ander Deus ex Machina en een aankomende publicatie van het bijzondere verhaal ‘Zico’ in het Vlaams Literaire tijdschrift Gierik slaat zijn schrijfstijl zeker aan. Prachtig geschreven verhalen met sterke plots, die de lezer soms doen gruwelen, soms verbijsterd achterlaten en altijd verwonderen, prikkelen en aanzetten tot het onderzoeken van de eigen grenzen, normen en waarden. De onderwerpen die hij aansnijdt, vragen veel van de lezer.

Odile Schmidt, schrijfcoach bij Schrijven Online en zelf auteur, schreef het voorwoord voor ‘De Kalahari Roos’. Als introductie leest zij dit persoonlijk voor. Op de vraag van Daen waarom zij zo is gecharmeerd  van Claessens werk, vertelt zij hoe zij hem heeft ontmoet tijdens een masterclass van De Naakte Lunch en daar al diep onder de indruk was van zijn verhalende vermogen en de schoonheid van zijn zinnen. Zij is van oudsher geen actieve fan van de ‘zwaardere’ erotiek, het kan haar wel eens teveel worden, maar Claessens heeft haar overtuigd dat er nog veel te ontdekken valt in de erotica. ‘Er gebeurt meer dan erotiek alleen,’ aldus Odile. De Kalahari Roos is ‘Een frisse duik in het onderbewuste en een helfhaftig wegjagen van taboes.’

Claessens leest een verhaal voor uit de bundel: ‘de Ruitenboer’. Een indringende keuze, waarbij de luisteraars in vertwijfeling achterblijven. Bestaat de mooie roodharige Poolse nu echt of leeft zij alleen in het hoofd van een verwarde zonderlinge man? Een man die alles voor haar over heeft, zelfs het zoeken naar een oorbel in de stinkende zompige afvalcontainers (‘Zoek in het afval Leon. Alleen daar kun je iets van waarde vinden.’) in de ingewanden van een enigszins verlopen flatgebouw. ‘Het gaat om de moeite die je voor mij wilt doen. Alleen daarom.’
De gruwel die de luisteraar (of lezer) ervaart als de protagonist in het afval duikt om haar zijn aderatie te tonen slaat om in begrip, begrip voor de manier waarop hij zijn liefde en begeerte kenbaar wil maken.
Het is interessant de auteur te horen voorlezen: de accenten die hij legt op de verschillende passages onthullen zijn intenties.

Na het voorlezen – vanaf een e-reader – heeft het publiek gelegenheid tot vragen stellen.
Zo ontdekken wij hoe het schrijfproces en de nooit aflatende inspiratie van Claessens verloopt. Autobiografische plaatsen en gebeurtenissen rijgt hij aaneen met opmerkelijke nieuwsberichten, inzichten en fantasie. Meestal start hij met een duidelijke scene, die voor, tijdens en na het initiële schrijven met deze aaneenrijging van elementen een verhaal vormen.
Claessens is een perfectionist en zeer kritisch op zichzelf. Het loont, want in zijn zinnen is geen woord teveel en vinden we een overzichtelijke structuur. Toch, of wellicht juist daarom, weten diezelfde woorden een kleurrijk beeld te scheppen in het hoofd van de lezer en sleept hij hen mee in een wereld vol duistere randjes en dilemma’s.

De vragenronde initiëert een bloeiende en boeiende discussie over het huidige lees- en publicatie klimaat in Nederland. De aanwezigen constateren dat er nog te weinig aandacht is voor de Nederlandstalige erotica-auteurs. Onbekend maakt onbemind. Literotica wordt al snel geassocieerd met pornografische lectuur en daarmee afgekeurd. Zonde, constateren wij, want er zijn zeer goede auteurs van erotica te vinden die absoluut de moeite van het lezen waard zijn.
EroScripta biedt juist daarom een laagdrempelig podium, waar de e-boeken tegen een lage prijs verkrijgbaar zijn met een zeer diverse range aan erotische literatuur, die de erotiek benutten om levensvragen te benaderen.

EroScripta verwacht binnen enkele weken Daen’s derde bundel ‘Lustkronieken 3’ te lanceren en in het najaar twee werken van nog niet nader geïndentificeerde auteurs.

Met deze lancering is de kop eraf. Een geslaagde start van ErosScripta en een prima avond, die zeker vraagt om een vervolg.

Comments

Reacties